Autolevi kindlustus

Iga juhiloaomanik teab, et autoga sõites on oluline, et sõidukil oleks olemas kindlustus.

Forus Autolevi jaoks on oluline pakkuda oma kasutajatele lihtsasti kasutatavat teenust ja turvatunnet. Koostöös If Kindlustusega välja töötatud Forus Autolevi kindlustus kehtib Euroopa piires (v.a Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas) Forus Autolevi kaudu renditud sõidukitele. Kindlustus katab inimeselt inimesele autorendiga seotud kahjud, mida tavaline kaskokindlustus ei kata. Mootorratastele, haagistele, autoelamutele ja enam kui 15 aasta vanustele autodele Autolevi kindlustust ei paku, neile kehtib rentija omavastutus.

Tutvu kindlustuspakkumisega SIIN!

Rentijale

Broneeringu eest tasumisel sõlmitakse Autolevis kindlustuspoliis automaatselt. Kindlustus kehtib võtmete üleandmisest sõiduki õigeaegse tagastamiseni. Rentija saab valida endale sobiva omavastutusega kindlustuse.

Kindlustusmakse kuvatakse Autolevi.ee keskkonnas ning kindlustuslepingu sõlmimiseks tuleb makse tasuda koos rendiga. Rendilepingut ja poliisi välja printida ei ole vaja, need on nähtavad Autolevi keskkonnas.

Rentija on kohustatud sõidukit kättesaamisel ja tagastamisel pildistama või filmima sõiduki seisukorda, et fikseerida sõiduki kahjustused või nende puudumine. Fotod või video tuleb esitada kahjujuhtumi korral If-ile. Fotode või video puudumisel on If-il õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda.

Vaata ka kasulikke nippe turvaliseks sõiduks Autolevi blogist.

Autoomanikule

Autolevi kindlustuses  on kindlustusvõtja rentija. Seega kahjujuhtumi korral ei tõuse autoomaniku kaskokindlustusmakse.

Kindlustus kehtib võtmete üleandmisest kuni auto õigeaegse tagastamiseni. Enne ja pärast auto renti on vajalik teha autost fotod või video, et vältida hilisemaid vaidlusi.

Kui autole on sõlmitud rendiauto kaskokindlustus, siis on autoomanikul võimalik valida, kumma kindlustuspakkuja juures kahjusid käsitleda. Samas Autolevi kindlustus annab autoomanikule võimaluse loobuda rendiauto kaskokindlustusest ja saada see tasuta kaasa Autolevi teenusega.

Sõiduki üleandmisel ja tagastamisel on vajalik sõidukit pildistada või filmida, et fikseerida sõiduki kahjustused või nende puudumine. Fotod või video tuleb esitada kahjujuhtumi korral If-ile. Fotode või video puudumisel on If-il õigus hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda.

Kahjust teatamine

1. Kahjujuhtumi korral tuleb rentijal viivitamatult teavitada autoomanikku ja Autolevi kliendituge aadressil info@autolevi.ee, koos fotodega sõidukist enne ja pärast renditehingut.

2. Kindlustusele esitab kahjuteate autoomanik If kodulehel. Pärast seda peab autoomanik esimesel võimalusel pöörduma oma sõidukiga Autolevi kindlustuspartneri If-i poolt autoriseeritud remonditöökotta. Endale kõige lähema töökoja leiab If-i kodulehele otsingumootorist – valik on suur. Töökojas paluge teha kahjuhindamine If Kindlustusele.

3. Kui autole on tekkinud kahjud rentija tegevuse tagajärjel, siis tuleb rentijal tasuda omavastutuse summa Autolevi arveldusarvele 3 päeva jooksul pärast õnnetusjuhtumit. Kui tekkinud kahju on väiksem kui omavastutuse summa, siis enam tasutud summa tagastatakse pärast remonttööde teostamist.

    Saaja nimi: Autolevi OÜ

    Saaja konto: EE467700771001921682

    Summa: vastavalt valitud omavastutusele eurot

    Selgitus: Broneering ID kulude katmine

 

Soovime Sulle ohutuid sõite!

 

Vaata autosid Sinu piirkonnas

 

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×