Tagastustingimused

Mõistame, et alati võib tulla ette ootamatusi, mille tõttu oled sunnitud broneeringu tühistama. Järgnevalt lehelt leiad kõik broneeringu tühistamise ja rendisumma tagastamisega seotud info. Kui soovid makstud broneeringu tühistada, siis palun tee seda tehingute lehel kasutades nuppu „Tühista“. Juba makstud broneeringu tühistamise korral sõltub tagastatava rahasumma suurus sellest, millal broneering tehti ning kui palju on broneeringu alguseni aega.

 

BRONEERINGU TÜHISTAMINE ILMA KULUDETA

Pane tähele, et enne broneeringu eest tasumist ei ole broneering Sinu jaoks siduv ning tühistub automaatselt 24h jooksul peale auto omaniku broneeringu aktsepteerimist, kui Sa ei ole selle eest tasunud. Ilma kuludeta saad broneeringu tühistada kuni 24h enne broneeringu algust ja 1h peale broneeringu eest tasumist.

AUTO OMANIKU POOLNE TÜHISTAMINE

Kui auto omanik soovib broneeringu mingil põhjusel tühistada, siis tuleb tal sellest rentijat esimesel võimalusel teavitada. Sellisel juhul tagastame rentijale kogu raha.

SÕIDUKI ÜLEANDMISELE MITTEILMUMINE

Kui auto omanik ei ole ilmunud auto üleandmisele hiljemalt 30 minutit peale rendiperioodi algust, siis loetakse broneering automaatselt tühistatuks, kui poolte vahel ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud. Sellisel juhul tagastame rentijale kogu raha.

Kui rentija ei ole ilmunud auto üleandmisele hiljemalt 30 minutit peale rendiperioodi algust, siis loetakse broneering automaatselt tühistatuks, kui poolte vahel ei ole eelnevalt teisiti kokku lepitud. Rendi summat ei tagastata.

Kui rentija ei esita sõiduki üleandmisel auto omanikule kehtivat juhiluba või isikut tõendavat dokumenti või saadab auto üleandmisele kolmanda isiku siis loetakse broneering automaatselt tühistatuks ning rendi summat ei tagastata.

SÕIDUK EI VASTA PAKKUMUSE KIRJELDUSELE

Kui sõiduk üleandmisel ei vasta Autolevi kodulehel oleva kuulutuse kirjeldusele, siis tagastatakse rentijale kogu rendi summa. Puuduste ilmnemisest ning broneeringu tühistamisest tuleb Forus Autolevi klienditoele (info@autolevi.ee) teada anda maksimaalselt 2 tunni jooksul peale auto üleandmist. Näiteks: autol esinevad tehnilised puudused, mille olemasolu ei ole mainitud kuulutuses või mis ei ole piltide pealt nähtavad; sõiduk on lubatud üle anda puhtana, kuid tegelikkuses on see määrdunud; mõni oluline funktsioon ei tööta; rehvimuster on liiga kulunud.

Kui puudus ilmneb rendiperioodi käigus (näiteks: mootori rikked) siis tuleb sellest Forus Autolevi klienditoele teada anda esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 24 tundi peale broneeringu lõppemist.

SÕIDUKI TAGASTAMINE ENNE RENDIPERIOODI LÕPPU

Juba käimasolevaid broneeringuid on võimalik ainult pikendada. Võid auto varem tagastada, aga kasutamata aja eest rendi summat ei tagastata.

KASUTAJAKONTROLL

Iga uue kasutaja liitumisel Autoleviga teeme kasutajakontrolli, et veenduda tema heatahtlikuses. Kui kasutaja mingil põhjusel kasutajakontrolli ei läbi, siis teavitatakse teda sellest esimesel võimalusel e-maili teel ning juba makstud broneeringu eest tagastatakse kogu rendi summa 100% ulatuses esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 5 tööpäeva jooksul.

BRONEERINGU TÜHISTAMINE OSALISE RENDI SUMMA TAGASTAMISEGA

Juhul kui Sa tühistad makstud broneeringu hiljem kui 1h peale broneeringu eest tasumist aga varem kui 24h enne rendiperioodi algust, siis kuulub tagastamisele rendisumma alates 3. rendipäevast.

Kui rendiperioodi pikkus on lühem, kui 3 päeva siis ei kuulu tagastamisele midagi.

ERANDID

Autolevi mõistab, et alati võib ette tulla ootamatuid asjaolusid, mille tõttu rentija ei jõua õigeaegselt auto üleandmisele. Alljärgnevate asjaolude puhul tagastame kogu rendisumma:

1) Lennureisi hilinemine (palun esita vastavad dokumendid, mis tõestavad, et lend hilines või tühistati)
2) Ootamatu terviserike (palun esita vastavad dokumendid, mis tõestavad, et vajasid erakorralist arstiabi)
3) Looduskatastroof (siia alla kuuluvad looduskatastroofid, mille puhul on välja kuulutatud riiklik eriolukord)

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×