Investeeri

Autolevi soovib oma tegevuse laindamiseks kaasata investeeringut!

Autolevi on Eesti turul tegutsenud üle kolme aasta ning on tänaseks jõudnud olukorda, kus suudetakse iseseisvalt majandada. Selleks, et suurendada turuosa nii Eestis kui välismaal ning arendada edasi Autolevi toodet, soovib Autolevi kaasata täiendavat investeeringut. Eelkõige soovime oma tänastele kasutajatele pakkuda võimalust saada osa Autolevi ettevõttest.

Autolevi puhul on tegemist mastaabiefekti omava ettevõttega, kus igapäeva tegevused on standardiseeritud, mis võimaldab kasumit suurendada eksponentsiaalselt. See tähendab ka seda, et kui Autolevi toode saavutab tugeva positsiooni vajab see igapäevatoimiseks vähest rahalist sekkumist, mistõttu tema kulubaas on madal ja teeb temast investori vaates atraktiivse toote.

Autolevi visioon: Autolevi strateegiline visioon on saada Eestis ja lähiriikides (Läti, Leedu, Soome) suurimaks rendisõidukeid koondavaks veebis töötavaks turuplatvormiks, kus on kõige laiem valik sõidukeid ning milles tehakse enamik turu renditehingutest, nii eraisikute kui ettevõtete vahel.

INVESTEERINGUT ON PLAANIS KASUTADA:

 • Tootearendus (IT)
  • Luua kohene rendi eest maksmise võimalus – insta-book
  • Integreerida rendiettevõtete autoparke Autolevi portaaliga (täna on olemas ettevõtted, kes on integratsioonist huvitatud)
  • Tunduvalt täiustada tagasisidemooduleid
  • Uus ja kasutajasõbralikum disain, nii rentija, kui ka autoomaniku vaates
  • Automatiseeritud e-mailid kasutajatele (Infusionsoft)
 • Strateegiliselt suurendada Autolevi turuosa Eestis
  • Suunata rohkem vahendeid turundus- ja kommunikatsioonitegevusse
  • Arendada välja hästi toimiv lojaalsusprogramm
 • Laiendada strateegiliselt tegevust Lätis
  • Leida uuele turule motiveeritud market manager
  • Leida turule tulemustele orienteerud turundusspetsialist
  • Strateegilise turundusplaani abil kasvatada Autolevi turuosa valitud riigis

AUTOLEVI INVESTEERINGU TASUVUSPLAAN:

A) Autolevi ostetakse üle mõne rahvusvahelise autorendi jagamise ettevõtte poolt (SnappCar, Drivy, Turo vm). Tänaseks on igal suuremal turul olemas Autolevi sarnane ettevõte, kes kõik otsivad võimalusi oma haaret laiendada. Oleme erinevatel turgudel juba ka konsolideerimisi näinud ning ka Autolevi vastu on potensiaalselt huvi üles näidatud, kuid ennekõike soovitakse näha suuremat haaret siin regioonis.

B) Kui Autolevi ei müüda mõnele suuremale ettevõttele, muutub ta lähima 2-3 aasta jooksul stabiilselt kasumit tootvaks ettevõtteks, kes on võimeline oma omanikele dividende tasuma.

INVESTEERINGU TINGIMUSED:

Kaasatava investeeringu kogumaht: 100 000 – 150 000 €

Pakkumisele läheb 17 – 23% ettevõttest.

Autolevi turuväärtus on 500 000€.

Autolevi turuväärtus peale investeeringu kaasamist 600 000 – 650 000€ .

Soovime investeeringut kaasata ühisrahastuse läbi.

Investeering on plaanitud läbi viia 2018 aasta septembris.

LISAINFO:

Martin Malm

TEGEVJUHT
+372 5341 3663
martin@autolevi.com

 

 

 

 

×